Hot tag: GA6662006反光车贴膜指标,
服务与支持 >> GA6662006反光车贴膜指标

 

GA 6662006《机动车号牌用反光膜》

 

 

 

·标准类型:行标, 强制

·此标准规定了机动车号牌用反光膜的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

·此标准适用于机动车号牌用反光膜(以下简称反光膜)。

·技术性能

观察角

入射角

白色

黄色s

红色

绿色

蓝色

0°12

5°

60

40

14

9.0

4.0

30°

25

18

6.0

3.5

1.5

45°

6.0

4.0

2.0

1.0

0.5

0°20

5°

40

30

10

7.0

3.0

30°

14

10

4.0

2.5

1.0

45°

3.0

2.0

1.0

0.8

0.3

1°30

5°

4.0

3.5

2.0

1.0

0.6

30°

2.0

1.5

0.6

0.4

0.2

45°

0.7

0.5

0.2

0.1

0.1